Описи вибіркових навчальних дисциплін

Деталі

На 2019/2020 н. р.

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни

Кількість годин

Семестр

Осв.ступінь

Шифр груп

Опис і анотація

Додаткові розділи алгебри

90

3, 4

бакалавр

Опис

Анотація

Основи теорії Галуа

90

3, 4

бакалавр

Опис

Анотація

Додаткові розділи геометрії

90

5, 6

бакалавр

Опис

Анотація

Основи фрактальної геометрії

90

5, 6

бакалавр

Опис

Анотація

Методи обчислень

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Чисельні методи в математиці

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Основи фрактального аналізу

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Метрична теорія чисел

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Елементи криптографії

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Теорія вибору та прийняття рішень

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Прикладна алгебра

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Варіаційне числення та методи оптимізації

90

8

бакалавр

Опис

Анотація

Математична логіка

90

7

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Теорія алгоритмів

90

7

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Методи обчислень

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Чисельні методи в математиці

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання алгебри та геометрії

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання геометрії

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання теорії чисел

90

8

бакалавр

3МСО

Опис

Анотація

Теорія ймовірностей і мат. статистика

90

4

бакалавр

1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Теорія ймовірностей фізичних процесів

90

4

бакалавр

1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Додаткові розділи ТЙМС

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

Опис

Анотація

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

Опис

Анотація

Додаткові розділи геометрії і топології

90

3

магістр

1 Ммп(1,4)

1 Ммн (1,9)

Опис (1,4)

Опис (1,9)

Анотація (1,4)

Анотація (1,9)

Додаткові розділи ТЙМС

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Анотація 

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Анотація

Геометрія чисел

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис

Анотація

Конструктивна теорія функцій

90

3

магістр

1 Ммн(1,9)

Опис 

Анотація

Алгоритмічна геометрія

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Прикладна геометрія і топологія

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Машинне числення

90

3

магістр

1 ПМп(1,4)

 Опис

Анотація

Кафедра матеатичного аналізу та диференціальних рівнянь

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи математичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,4),

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Функціональний аналіз та інтегральні рівняння 90 8 бакалавр

Опис

Анотація

Додаткові розділи математичного аналізу 90 8 бакалавр

Опис

Анотація

Вибрані питання математичного аналізу 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання диференціальних рівнянь 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Вибрані питання комплексного аналізу 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Додаткові розділи диференціальних та інтегральних рівнянь 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Додаткові розділи ТЙМС 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Опис

Елементи теорії випадкових процесів 90 3 магістр 1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи стохастичного аналізу 90 3 магістр 1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Операційне числення та його застосування 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Рівняння математичної фізики 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладний функціональний аналіз 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладна теорія випадкових процесів 90 3 магістр 1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фізичні дослідження в Україні 60 5 бакалавр 2 ФСО, 2 ФА

Опис

Наукові фізичні школи 60 5 бакалавр 2 ФСО, 2 ФА

Опис

Практикум з прикладної фізики 90 8 бакалавр 3 ФСО
Фізичні властивості речовин 90 8 бакалавр 3 ФСО
Спецкурси і спецсемінари з фізики          
*«Синергетичні проблеми фізики» 90 2 магістр 1 ФКФн (1,9)

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Спецкурси і спецсемінари з фізики  90  3  магістр  1ФКФн(1,9)
Практичні семінари
"Європейський простір вищої освіти"
 90  3  магістр  1ФКФн(1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики
"Основи нерівноважної термодинаміки"
90 3 магістр 1 ФСОн (1,9)

Анотація

Вибрані питання астрономії 90 7 бакалавр 3 ФСО
Вибрані питання теоретичної фізики 90 7 бакалавр 3 ФСО

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Елементарна математика 42 4 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 42 4 бакалавр
Елементарна математика 84 5, 6 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 84 5, 6 бакалавр
Елементарна математика 84 7, 8 бакалавр
Вибрані питання шкільного курсу математики 84 7, 8 бакалавр
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОмп (1,4)
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)
Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіадних задач 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)
Наукові основи шкільного курсу математики 90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)

Теоретичні основи шкільного курсу математики

90 3 магістр 1 МСОмп (1,9)

Анотація

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Історія математика 90 8 бакалавр   3МСО

Анотація

Математичне програмування 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Дослідження операцій 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Інформатика 180 7-8 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Основи теоретичної і прикладної математики 180 7-8 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Історія фізики 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Історія економічних вчень 90 8 бакалавр 3МСО

Опис

Анотація

Історія фізики 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа
Фізика в історичних постатях 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа
Математичні методи прогнозування часових рядів 90 3 магістр 1Ммп(1.4)
Математичні методи обробки результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Анотація

Статистичні методи в психології і педагогіці 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Анотація

Стохастична фінансова математика 90 3 магістр
1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Прикладний статистичний аналіз 90 3 магістр
1 ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Моніторинг навчальних досягнень з фізики учнів  та студентів 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методика організації науково-популяризаційної діяльності 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Наукові основи шкільного курсу фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Теоретичні основи шкільного курсу фізики 90 3 магістр
1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Онтологічні проблеми фізики 90 4 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Проблема простору-часу 90 4 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Фізика в системі наук 60 3 магістр
1 ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Статистичні методи опрацювання результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр
1ФСОн (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 60 3 магістр 1 ФКФн (1,9)
Економіка освіти 90 3 магістр

1МСОмп(1.4),

1Ммп (1,4)

Анотація

Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр

1ФСОмн(1.9),

1МСОн (1,9)

Анотація

Вибрані питання статистичних методів обробки результатів фізичного експерименту 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра теорії та методики навчання фізики і астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вибрані питання методики навчання фізики 90 8 бакалавр 3ФСО

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу фізики 90 8 бакалавр 3ФСО

Опис

Анотація

Практичні семінари 90 4 магістр 1ФКФн (1,9)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра теоретичних основ інформатики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Інформаційні системи і технології в економіці 90 3 магістр 1Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра інформаційних технологій і програмування

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Основи робототехніки 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Анотація

         
 
Основи 3D-моделювання 90 3 магістр 1ПМп (1,4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1Ммп(1.4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 90 3 магістр

1МСОн(1.9)

1Ммн(1.9)

1ФСОн(1.9)

Анотація

Хмаро орієнтовані технології в освіті і науці 90 3 магістр 1ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Комп’ютерні мережі і хмарні обчислення 90 3 магістр 1ПМп(1,4)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Соціологія 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Соціологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Політологія 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Політологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Культурологія 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Культурологія 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Логіка 90 3 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Риторика 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Релігієзнавство 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Анотація

Релігієзнавство 90 7 бакалавр

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фінанси  90  3  магістр

 1Ммн (1,9),

1Ммп (1,4)

Фінанси підприємства  90  3  магістр

 1Ммн (1,9),

1Ммп (1,4)

Економіка освіти 90   3  магістр

1МСОмп (1,4),

1Ммп (1,4)

1Ммн (1,9)

1ФСОмн (1,9)

Основи економічної теорії  90  7  бакалавр  3м, 3 мсо

Опис

Анотація

Менеджмент та маркетинг  90  7  бакалавр  3м, 3 мсо

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Правознавство 90 4 бакалавр 1ФА, 1ФСО

Опис

Правознавство 90 7 бакалавр 3М, 3МСО

Опис

Анотація

Інтелектуальна власність 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1ПМп (1.4)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1,9)

Опис

Анотація

Кафедра педагогічної творчості

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Андрогогіка 90 3 магістр

1МСОп(1,4)

1МСОн(1,9)

1Ммп(1,4)

1Ммн(1,9)

Опис

Акмеологія 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Інноваційні педагогічні технології 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Основи професіоналізму викладача вищої школи 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Освітня інноватика у вищій школі 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОн(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Зарубіжні освітні системи 90 3 магістр

1МСОп(1.4)

1МСОн(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вікова фізіологія і валеологія 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2ФА, 2 ФСО

Опис

Анотація

Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФА, 2 ФСО

Опис

Анотація

Кафедра етики та естетики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Професійна етика 90 3 магістр

1 ФСОн (1,9),

1МСОн (1,9),

1 МСОп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика науковця 90 3 магістр

1 ФСОн (1,9),

1 МСОн (1,9),

1 Ммн (1,9) 

Опис

Анотація

Етика та естетика 90 3, 7 бакалавр 1фсо, 1фа, 
3м, 3мсо

Опис

Опис

Анотація

Кафедра філософської антропології

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Лідерство і основи самореалізації особистості 90 3 магістр

1МСОн(1.9)

1ПМп (1.4)

1Ммн(1.9)

1ФСОмн(1,9)

Опис

Анотація

 Кафедра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Охорона праці в галузі і цивільний захист 90 3 магістр 1ФСОн (1,9)

Опис

Анотація

На 2018/2019 н. р.

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи геометрії 90 5,6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Основи фрактальної геометрії 90 5, 6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Додаткові розділи ТЙМС 90 3 магістр 1 Ммп (1,4),    1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел 90 3 магістр 1 Ммп (1,4),    1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи геометрії і топології 90 3 магістр 1 Ммп (1,4),    1 Ммн (1,9)

Опис (1,4) 

Опис (1,9)

Анотація (1,4)

Анотація (1,9)

Геометрія чисел 90 3 Магістр 1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Конструктивна теорія функцій 90 3 Магістр 1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи алгебри 90 3, 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Основи теорії Галуа 90 3, 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Математична логіка 90 7 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Теорія алгоритмів 90 7 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Вибрані питання алгебри і геометрії 90 7 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Теорія ймовірностей і мат.статистика 90 4 бакалавр 1 фа, 1 фсо

Опис

Анотація

Теорія ймовірностей фізичних процесів 90 4 бакалавр 1 фа, 1 фсо

Опис

Анотація

 Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи математичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,4),

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи диференціальних та інтегральних рівнянь 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи ТЙМС

90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи теорії випадкових процесів

90 3 магістр

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи стохастичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання мат.аналізу та диф.рівнянь 90 8 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис1

Анотація1

 

Опис2

Анотація2

 Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фізичні дослідження в Україні 60 5 бакалавр 2 ФСО

Опис

Анотація

Наукові фізичні школи 60 5 бакалавр 2 ФСО

Опис

Анотація

Спецкурси і спецсемінари з фізики      
*«Синергетичні проблеми фізики» 90 2 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

*«Фізика наносистем» 90 2 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання фізики 90 8 бакаклавр 31-32 мфі

Опис

Анотація

Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Спецкурси і спецсемінари з фізики  90  3  магістр  1 ФАм(1,9)

 Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики 90 3 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання астрономії 90 7 бакалавр 31 ФМІ

Опис

Анотація

Вибрані питання космології 90 7 бакалавр 31 ФМІ

Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики 90 7 бакалавр 31 ФМІ

Опис

Анотація

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Елементарна математика 42 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу математики 42 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Елементарна математика 84 5, 6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу математики 84 5, 6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Вибрані питання методики навчання математики 90 8 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис

Анотація

Історія математики 90 8 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис

Анотація

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Історія математика 90 8 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Історія фізики 90 8 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Історія економічних вчень 90 8 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Історія фізики 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Анотація

Фізика в історичних постатях 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Анотація

Математичні методи прогнозування часових рядів 90 3 магістр 1Ммп(1.4)

Опис

Анотація

Математичні методи обробки результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Статистичні методи в психології і педагогіці 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія наукових досліджень 90 3 магістр

1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія наукових досліджень 90 3 магістр

1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 90 3 магістр 1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 90 3 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Економіка освіти 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Історія і методологія фізики 90 3 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Освітні вимірювання 90 3 магістр 1 ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр 1 ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Вибрані питання ТЙМС і математичної статистики 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Вибрані питання статистичних методів обробки результатів фізичного експерименту 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

         

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вікова фізіологія і валеологія 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФСО

Опис

Анотація

Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФСО

Опис

Анотація

Вікова фізіологія і валеологія 90 7 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис

Анотація

Кафедра етики та естетики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Професійна етика 90 3 магістр

1 ФСОмн (1,9),

1МСОмн (1,9),

1 МСОмп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика науковця 90 3 магістр

1 ФСОмн (1,9),

1 МСОмн (1,9),

1 МСОмп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика та естетика 90 3 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Опис

Анотація

Кафедра правознавства

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Правознавство 90      

Опис

Анотація

Кафедра педагогічної творчості

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Андрогогіка 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Акмеологія 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Інноваційні педагогічні технології 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Основи професіоналізму викладача вищої школи 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра філософської антропології

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Лідерство і основи самореалізації особистості 90 3 магістр

1 ФСОмн (1,9),

1 МСОмн (1,9),

1 МСОмп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

 Кафедра економічної теорії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Основи економічної теорії 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Анотація

Вибрані питання економіки:

Інтеграція України у світову економіку 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Маркетингові дослідження 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Організація і облік діяльності суб’єктів малого підприємства 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Основи бізнесу 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Ринкова економіка 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

 

На 2017/2018 н. р.

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни

кількість

годин

семестр осв.ступінь

шифр груп, студенти

яких можуть обрати

Логіка 90 3 бакалавр 1ФСО, 1 ФА
Додаткові розділи алгебри 90 3,4 бакалавр
Основи теорії Галуа 90 3,4 бакалавр
Методи обчислень 90 5 бакалавр 2ФІА
Основи теорії числових систем 90 5 бакалавр 2ФІА
Алгебра і теорія чисел 105 7 бакалавр 31ФМІ
Геометрія 75 8 бакалавр 31ФМІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 7 бакалавр 31-32МЕІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 7 бакалавр 31-32МЕІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 8 бакалавр 31-32МФІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 8 бакалавр 31-32МФІ
Геометрія чисел 90 3 магістр 1 МФМ, 1 МЕм
Конструктивна теорія функцій 90 3 магістр 1 МФм, 1МЕм
Теорія ймовірності та математична статистика 90 4 бакалавр 1 ФСО. 1 ФА
Теорія ймовірності фізичних процесів
90 4 бакалавр 1 ФСО, 1 ФА

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

 Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин семестр Осв.ступінь Шифр групи, студенти, які можуть обрати
Статистичні методи в психології та педагогіці 90 3 магістр 1МФІСОм, 1МЕІСОм
Освітні вимірювання 120 3 магістр 1ФМІСОм, 1ФІАСОм
Економіка освіти 90 3 магістр 1ФМІСОм, 1ФІАСОм
Методологія наукового дослідження 60 3 магістр 1ФІАм, 1ФМІм
Історія і методологія фізики 90 3 магістр 1ФІАм, 1ФМІм

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп, студенти,які можуть обрати
Методи наближених обчислень 60 8 бакалавр 31АФПМ
Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1МФІСОм,1МЕІСОм

Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп, студенти,які можуть обрати
Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр

1ФМІСОм,1ФІАСОм

Назва дисципліни

Кількість годин

Семестр

Осв.ступінь

Шифр груп

Опис і анотація

Машинне навчання

90

3

магістр

1Пм(1,4)

Опис

Анотація

   

Всього відвідувань

11290188

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ