Участь у наукових проектах

Деталі

Фізико-математичний факультет активно розвиває наукове партнерство, бере участь у наукових проектах та виконує наукову тематику, що фінансується за рахунок держбюджету України, на замовлення підприємств і організацій України, а також на замовлення компаній інших країн.

Діючі наукові проекти:

1.Project“Structure and evolution of complex systems with applications in physics and life sciences”(«Структура та еволюція складних систем із застосуваннями у фізиці й науках про життя»), Call identifier FP7-People-2013-IRSES,Project reference: 612669.

 • Термін виконання: 01.01.2015-31.12.2017
 • Координатор−UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ, Учасники − UNIVERSITETET I BERGEN (Norway), UNIVERSITAET BIELEFELD(Germany),HELSINGIN YLIOPISTO (Finland), ORTBRAUDE COLLEGE (Israel);
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова:Працьовитий М.В., Торбін Г.М., Гончаренко Я.В., Нікіфоров Р.О., Кондратьєв Ю.Г.

2. Дослідження еволюційних детермінованих та стохастичних систем складної тополого-метричної структури. Фрактальні властивості, керованість 

 • Термін виконання: 01.01.2015 по 31.12.2017
 • Установи учасники: НПУ імені М.П. Драгоманова, КНУ імені Тараса Шевченка
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (керівник теми), Гончаренко Я.В.

3. Моделювання та фрактальний аналіз динамічних систем з локально складними відображеннями (Держбюджетна тема №10/16-18)

 • Термін виконання: 01.01.2016 по 31.12.2018
 • Установи учасники: НПУ імені М.П. Драгоманова, Інститут математики НАНУ
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Турбін А.Ф., Працьовитий М.В., Біленко В.І., Гончаренко Я.В., Маслова Ю.П.,Лисенко І.М.,Божонок К.В., Дивляш Н.В.,Калашніков А.В.

4. Фрактальний аналіз сингулярних та ніде не монотонних функцій

 • Установи учасники: Інститут математики НАНУ
 • Учасники від НПУ імені М.П.Драгоманова: Працьовитий М.В. (керівник теми).

5.  Статистичні динаміки, узагальнені рівняння Фоккера–Планка та їх застосування в теорії складних систем

Завершені наукові проекти:

Німецько-українські проекти DFG

 • Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворення, що зберігають фрактальну розмірність
 • Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгерівського типу
 • Фрактальні властивості сингулярних розподілів ймовірностей та їх застосування
 • Багаторівневий фрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір і його застосування

Fine fractal properties of singular probability measures generated by infinite IFS and their applications

Загальноєвропейський (Бонн – Берлін – Рим – Трієст – Київ – Москва - Санкт-Петербург) проект INTAS

Держбюджетні теми:

 • Двійкове кодування дійсних чисел і фрактали (2010-12);
 • Система кодування дійсних чисел з нескінченним алфавітом і фрактали (2013-2015 рр.)
 • Багаторівневий аналіз сингулярних ймовірнісних мір та його застосування
 • Стохастичні еволюції у нескінченновимірних системах із складною локальною будовою та їх мультифрактальні властивості
 • Методична система реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики (2010-2011)
 • Технології впровадження прикладної спрямованості навчання математики в профільній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованих систем навчання (2013-2014)
 • Фізичні процеси в полімерних нануструктурованих композитах з фазовими нестабільностями на основі вуглецевих нанотрубок та йодиду срібла 
 • Полімер-оксидні нанокомпозити з поліпшеними фізико-механічними, електрофізичними та тепловими властивостями
 • Новітні нанокарбон- полімер композити з екрануючими та тепловими властивостями
 • Нанокомпозити на основі пентапласту з керованими фізико-механічними та тепловими властивостями
 • «Розробка і впровадження навчально-наукового комп’ютеризо–ваного комплексу лабораторних робіт саморозвитку особистості при підготовці вчителя фізики» - проект №22/11-12

 Проект 4908 „Новітні нанокарбон-полімер композити з екрануючими та тепловими властивостями”

№ 17.06/15 «Каучуки синтетичні. Теплопровідність, теплоємність в діапазоні температур 120…370 К»

Госпдоговірна тема "Смоли епоксидні. Теплопровідність, теплоємність в широкому діапазоні температур"

 

Покафедральна інформація про участь у конкурсах наукових проектів (грантів) за період з 2011 по 2016 роки

Кафедра вищої математики

Інформація

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Інформація

Кафедра математики та теорії і методики навчання математики

Інформація

Кафедра загальної та прикладної фізики

Інформація

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисицпалін вищої школи

Інформація

 

   

Всього відвідувань

11289281

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ