Workshop on Approximation Theory, dedicated to the 70th Anniversary of Professor Igor Shevchuk

Деталі

June 14, 2017

National Pedagogical Dragomanov University

Pyrogova str., 9, 431 room

14.00 - 14.05  Opening ceremony

Morning session (Chairperson: Kirill Kopotun)

14.05 - 14.45  Wang Kunyang, Beijing Normal University

«A brief survey of polynomial approximation on the unit sphere»

14.55 - 15.35  Sergii Stasyuk, Institute of Mathematics NAS of Ukraine

«Sparse approximation of Nikolskii-Besov type classes of periodic functions»

15.45 - 16.00  Svitlana Bezkryla, National Pedagogical Dragomanov University

«On fractional order modulus of continuity generated by semigroups of operators»

16.00 - 16.20  Coffee break

   Evening session (Chairperson: Wang Kunyang)

16.20 - 17.00  Kirill Kopotun, Manitoba University

«Polynomial approximation with doubling weights»

17.10 - 17.50  Yurii Kryakin, Wroclaw University

«Special difference operators and the constants in the classical Jackson-type theorems»

18.00 - 22.00  Reception

Київський математичний колоквіум (14.06.2017)

Деталі

У середу, 14 червня, о 19.00 в актовій залі Інституту математики НАНУ (вул. Терещенківська, 3, к. 305) відбудеться засідання Київського математичного колоквіуму.

Доповідь зробить Carmine Emanuele Cella — композитор та PhD з математичної логіки.

Назва доповіді: From signal representations to musical creation: a geometric approach

Резюме: The talk will present the work done in the last years in searching good signal representations that permit high-level manipulation of musical concepts. After the definition of a geometric approach to signal representation, the theory of sound-types and its application to music will be presented. Finally, recent research on scattering representations will be shown and some possible musical applications will be proposed, with connections to deep learning methods.

Про доповідача: Carmine Emanuele Cella is a composer and a researcher in applied mathematics. He studied at Conservatory of Music G. Rossini in Italy getting diplomas in piano, computer music and composition and then studied composition with Azio Corghi at Accademia S. Cecilia in Rome; he also studied philosophy and mathematics and got a PhD in mathematical logic at the University of Bologna working on symbolic
representations of music.

Більш детальну інформацію про Carmine Emanuele Cella та його дослідження можна знайти на сторінці http://www.carminecella.com/profile.html

Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ», присвячежної 70-річчю кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова

Деталі

З 11 по 13 травня 2017 р. у м. Києві на базі кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені Н.П.Драгоманова відбулась Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ».

Співорганізаторами виступили Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Інститут педагогіки НАПН України (м. Київ), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Білоруський державний університет (м. Мінськ), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (м. Мінськ), Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), University of Silesia in Katowice (Польща), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Норвегія), Інститут педагогічних наук (м. Кишинів, Республіка Молдова), Ризький технічний університет (Латвія).

У роботі конференції брало участь понад 150 осіб, які представляли Міністерство освіти і науки України, НАПН України, вищі та середні навчальні заклади, наукові установи та засоби масової інформації: видавництво «Шкільний світ», «Педпреса».

Робота конференції проходила в форматі пленарного засідання, шести секційних засідань, круглого столу.

Головна мета конференції:

-          залучити провідних науковців в галузі теорії та методики навчання математики не тільки з України, а й з близького зарубіжжя, вчителів, аспірантів до обговорення актуальних проблем розбудови математичної освіти в Україні;

-          визначити, обговорити методологічні, методичні та практичні основи навчання математики в середній та вищій школах;

-          обмінятися напрацьованим практичним досвідом, проаналізувати його та використати в подальшій роботі під час створення стандартів математичної освіти, програм з математики нового покоління, нових технологій навчання математики, альтернативних підручників з математики тощо;

-          розширити наукові зв’язки між вченими НПУ імені М.П. Драгоманова і вченими з різних регіонів України та інших країн з метою інтегрування зусиль у розв’язанні актуальних проблем розбудови сучасної математичної освіти молодого покоління.

Заслухавши та обговоривши виступи доповідачів учасники конференції відзначили в зв’язку з переходом середньої школи на 12 річний термін навчання, актуальність таких проблем:

- розробка нового стандарту математичної освіти для середніх навчальних закладів, нових програм з математики для основної і старшої школи;

- розробка теоретичних і практичних основ створення підручників нового покоління з математики для основноїта старшої профільної школи;

- підвищення якості математичної освіти учнівської молоді;

- створення і використання нових інформаційних технологій у навчанні математики в середній і вищій школах;

- посилення виховних і розвивальних можливостей математики та їх реалізацію в навчальному процесі;

- розробка теоретико-практичних засад підготовки вчителів математики на різних ступенях навчання.

Разом з тим були висловлені пропозиції і критичні зауваження щодо сучасного стану розбудови математичної освіти в Україні, який непокоїть суспільство:

 1. Припинити практику постійного зменшення годин на викладання математичних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах, вилучення окремих навчальних предметів (наприклад, «Теорія ймовірностей і математична статистика»). Це може мати руйнівні наслідки у підготовці сучасного інженера, технолога та інші.
 2. У процесі доопрацювання сучасних стандартів і програм з математики (особливо для старшої школи) зберегти фундаментальне значення математичної освіти. Програму ЗНО узгоджувати з програмами з математики, узгодити в програмі міжпредметні зв’язки математики з суміжними дисциплінами.
 3. Посилити в змісті математичної освіти, в засобах навчання (підручниках, навчальних посібниках тощо) прикладну спрямованість шкільного курсу математики, як основи для формування ключових компетентностей. Використати зарубіжний досвід, де це зроблено краще, ніж в Україні.
 4. Зважено підходити до змін у змісті шкільного курсу математики та до вилучення окремих тем (наприклад, «Розв’язання трикутників», «Наближені обчислення» тощо) чи окремих теорем (наприклад, теореми синусів і косинусів, тощо). Це не покращує математичну освіту учнів, а, навпаки, її вихолощує.
 5. Збільшити кількість годин на вивчення математики:

– в основній школі 5 год. на тиждень;

– в старшій: на базовому рівні – 4 год. на тиждень, на профільному рівні – 9 год. на тиждень.

 1. Узгодити зміст шкільної математичної освіти відповідно до початкової, основної та старшої шкіл, витримувати принцип концентризму, наступності у навчанні.

Учасники конференції виявили також стурбованість:

- зниженням якості математичної підготовки школярів і студентів;

- недостатнім методичним забезпеченням навчання математики в середній і вищій школах.

На основі обговорень виступів, пропозицій та критичних зауважень було прийнято таку ухвалу:

 1. У наукових дослідженнях посилити увагу питанням розробки нових стандартів освіти (освітня галузь „Математика”, галузеві стандарти математичної освіти), враховувати новостворені нормативні документи в дисертаційних, магістерських дослідженнях.
 2. Включати в теми дисертаційних досліджень питання розробки нових засобів навчання математики (підручників, дидактичних засобів, нових технологій тощо).
 3. Обмінюватися тематикою наукових досліджень (аспірантів, магістрів), періодично оприлюднювати їх на всеукраїнських та міжнародних конференціях.
 4. Проводити в Україні щороку на базі провідних університетів одну Всеукраїнську і одну Міжнародну конференції, спів організаторами яких можуть виступати і інші установи (за згодою).
 5. Посилити вимоги до оформлення і публікації тез конференцій, дозволити виступати на секційних засіданнях магістрантам лише з дозволу наукового керівника.
 6. Кращі доповіді на конференції рекомендувати до друку у фахових виданнях.

Учасники конференції висловлюють подяку організаторам конференції «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики» – Національному педагогічному університету імені М. П. Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця), Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці), Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Південноукраїнському національному педагогічному університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), Білоруському державному педагогічному університету імені Максима Танка (м. Мінськ), Шуменському університету імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Болгарія), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (Норвегія), Інституту педагогічних наук (м. Кишинів Республіка Молдова) представники яких забезпечили успішне проведення конференції.

Прийнято 13.05.2017 р. на заключному

засіданні учасників конференції

ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 70 РОКІВ (стаття)

 

Більше фото з конференції: http://fmi.npu.edu.ua/ua/component/phocagallery/category/76-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-teoriyi-i-metodyky-navchannya-matematyky-2017

Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях

Деталі

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”, присвячена 190-річчю м. Бердянська та 85-річчю Бердянського державного педагогічного університету, яка відбудеться 14–16 вересня 2017 року на базі факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Планується робота за такими напрямками:

- теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу в професійній освіті;

- методичні аспекти формування фахової компетентності та розвитку творчих здібностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки;

- інноваційні підходи до викладання фізико-математичних і технологічних дисциплін;

- інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці педагогів;

- філософський, історичний та світоглядний аспекти викладання фізико-математичних і технологічних дисциплін.

 

Матеріали конференції будуть видані у:

·          збірнику тез доповідей, який планується підготувати до початку її роботи;

·      фаховому збірнику “Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки” (наказ МОН України №1081 від 29.09.2014 р.), який буде розіслано авторам і розміщено на Web-сторінці за адресою: http://bdpu.org/nz-pn.html.

Інформаційний лист конференції

The International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach

Деталі

We are pleased to announce that the International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach organized by Ivan Franko National University of Lviv in cooperation with Lviv Polytechnic National University and Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics will be held on 18 - 23 September, 2017 in Lviv.

Deadlines
Abstract Submission: 31 July 2017.
Registration: 31 July 2017.

The conference is mostly concentrated around the following topics:

 • Locally convex and Banach spaces (organizers: A.Plichko, A.Zagorodnyuk)
 • Theory of Operators (organizers: R.Hryniv, Ya.Mykytuk)
 • Topological Algebra (organizers: O.Gutik, M.Zarichnyi)
 • Applications of Functional Analysis (organizers: M.Błaszak, A.Panasyuk, A.Prykarpatsky)
 • Complex Analysis (organizers: I.Chyzhykov, O.Skaskiv)
 • History of Mathematics (organizer: Ya.Prytula)

We consider plenary lectures (40 minutes), semi-plenary talks (30 minutes) and section talks (20 minutes).
Working language of the conference is English.

Proceedings
The proceedings of the conference will be published in a special issue of "European Journal of Mathematics".

Details: http://www.math.lviv.ua/banach125/welcome.php

Where Geometry meets Number theory

Деталі

per

https://sites.math.washington.edu/~aturchet/Per2017.html

PDMU-2017

Деталі

PDMU-2017
XXX International Conference

PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES

Dedicated to 80-th anniversary of
Professor Yurii Yermoliev

August 14-19, 2017
Vilnius, Lithuania

TOPICS:

 • Theory of statistical decisions, inference and its applications.
 • Computer methods for decision making in different fields.
 • Decision making in fuzzy environment.
 • Dynamical systems and decision making under uncertainties.
 • Risk theory and its applications.
 • Decision making in military area.
 • Decision support systems and its applications.


DEADLINES:

June 20, 2017 - Preregistration, submission of abstracts

June 30, 2017 - Notification of paper acceptance, payment of fee.

August 14-19, 2017 - XXX International Conference PDMU-2017

Details: http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2017W/home.php

 

Звітно-наукова конференція за 2016 р.

Деталі

ОГолошення_про_Звітну_конф_2017.jpg

Програма конференції

Сучасні інформаційні технології в освіті та науці

Деталі

09-10 листопада 2017 року

на базі кафедри прикладної математики та інформатики

фізико-математичного факультету

Житомирського державного університету імені Івана Франка

планується проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

"Сучасні інформаційні технології в освіті та науці",

присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP 

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), визначення перспективних напрямів застосування ІКТ в науці та освіті, обмін науковою інформацією і практичними здобутками в цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і наукових установ, заохочення студентської молоді до наукового пошуку.

Секції конференції:

 • Підготовка обдарованої студентської та учнівської молоді до олімпіад з програмування;
 • Інноваційні підходи до навчання програмування у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті;
 • Проблеми підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ;
 • Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальними закладами;
 • Моделювання і розробка електронних ресурсів навчального призначення;
 • Використання хмарних технологій у навчальному процесі.

Важливі дати:
- подання матеріалів до оргкомітету до 10 жовтня 2017 року;
- повідомлення оргкомітету про прийняття статті до 20 жовтня 2017 року;
- сплата оргвнеску та за друк статті до 30 жовтня 2017 року;
- розсилання запрошень на конференцію до 5 листопада 2017 року;
- початок конференції 09 листопада 2017 року.

деталі в інформаційному повідомленні

11th International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V. V. Kirichenko

Деталі

–7 July 2017
Kyiv, Ukraine http://www.imath.kiev.ua/~algebra/iacu2017/

Sections:

 • Rings, modules, representations
 • Group theory
 • Algebraic geometry and number theory
 • Computer algebra, discrete mathematics and applications
 • Semigroups and algebraic systems

Deadline for registration: 15 May 2017
Deadline for abstract submission: 31 May 2017

   

Всього відвідувань

5900162

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ