Абітурієнту

Абітурієнту

Деталі

Фізико-математичний факультет:

  • це високий рівень твоєї освіти;
  • це твої перші наукові досягнення;
  • це втілення твоїх заповітних мрій;
  • це перша сходинка твоєї кар’єри!

Фізико-математичний факультет здійснює підготовку студентів, слухачів, аспірантів і докторантів з фізичних та математичних спеціальностей, проводить підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів, проводить широкопланову наукову роботу.

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу та потужний науково-педагогічний кадровий склад (більше 90% викладачів мають науковий ступінь доктора або кандидата наук). Навчальний процес забезпечують більше 25 докторів і 50 кандидатів наук.

Студенти факультету отримують академічну стипендію на 21% вищу, ніж студенти, що навчаються за іншими спеціальностями. Кращим студентам призначаються іменні стипендії.

Факультет гарантує:

  • Іногороднім студентам – гуртожиток;
  • Випускникам – 100% працевлаштування.

 

Абітурієнт-2018

Бакалаврат

014 Середня освіта "Математика"

Ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Перелік конкурсних предметів ЗНО:

1. Українська мова та література (від 100 балів);

2. Математика (від 100 балів);

3. Фізика або іноземна мова (від 100 балів).

Освітня програма: Середня освіта (математика та фізика)

Кваліфікація: - бакалавр освіти, вчитель математики та фізики;

Освітня програма: Середня освіта (математика та економіка)

Кваліфікація: - бакалавр освіти, вчитель математики та економіки;

Освітня програма: Середня освіта (математика) та англійська мова 

Кваліфікація: - бакалавр освіти, вчитель математики з правом викладання англійською мовою.

111 "Математика"

Ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за рахунок фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 3 роки та 10 місяців

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу:

1. Українська мова та література (від 100 балів);

2. Математика (від 100 балів);

3. Фізика або іноземна мова (від 100 балів).

Спеціалізації: математична фізика; математична економіка

Кваліфікації:

- бакалавр математики, математик, вчитель математики, фахівець з математичної фізики;

- бакалавр математики, математик, вчитель математики, фахівець з математичної економіки.

104 "Фізика та астрономія"

Ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 3 роки та 10 місяців

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу:

1. Українська мова та література (від 100 балів);

2. Фізика (від 100 балів);

3. Математика або іноземна мова (від 100 балів).

Спеціалізації: фізика конденсованих систем; 014 Середня освіта (фізика, астрономія); 014 Середня освіта (фізика, математика).

Кваліфікації:

- бакалавр фізики та астрономії, фізик;

- бакалавр фізики та астрономії, фізик, вчитель фізики та астрономії;

- бакалавр фізики та астрономії, фізик, вчитель фізики та математики.

014 Середня освіта "Фізика"

Ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 3 роки та 10 місяців

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу:

1. Українська мова та література (від 100 балів);

2. Фізика (від 100 балів);

3. Математика або іноземна мова (від 100 балів).

Спеціалізації: 014 Середня освіта (інформатика, астрономія); 014 Середня освіта (математика, інформатика)

Кваліфікації:

- бакалавр освіти, вчитель фізики, інформатики та астрономії;

- бакалавр освіти, вчитель фізики, математики та інформатики.

Магістратура

014 Середня освіта "Математика"

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичиних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 4 місяці

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: 014 Середня освіта (фізика, інформатика); 014 Середня освіт (економіка, інформатика)

Кваліфікації:

- магістр освіти, вчитель математики, фізики та інформатики;

- магістр освіти, вчитель математики, економіки та інформатики.

014 Середня освіта "Математика"

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: 014 Середня освіта (фізика, інформатика); 014 Середня освіта (економіка, інформатика).

Кваліфікації:

- магістр освіти, викладач математики, вчитель фізики та інформатики;

- магістр освіти, викладач математики, вчитель економіки та інформатики.

111 Математика

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 4 місяці

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: фінансова математика; математична фізика

Кваліфікації:

- магістр математики, математик, викладач математики, фінансовий аналітик;

- магістр математики, математик, викладач математики, фахівець з математичної фізики.

111 Математика

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 9 місяців

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: математична фізика; математична економіки; фінансова математика

Кваліфікації:

- магістр математики, математик, викладач математики, вчитель фізики та інформатики;

- магістр математики, математик, викладач математики, вчитель економіки та інформатики;

- магістр математики, математик, викладач математики, фінансовий аналітик.

014 Середня освіта "Фізика"

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 4 місяці

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: 014 Середня освіта (математика, інформатика); 014 Середня освіта (інформатика, астрономія)

Кваліфікації:

- магістр середньої освіти (фізика), викладач фізики, вчитель математики та інформатики;

- магістр середньої освіти (фізика), викладач фізики та астрономії, вчитель інформатики.

014 Середня освіта "Фізика"

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичиних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 9 місяців

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: 014 Середня освіта (інформатика); 014 Середня освіта (математика).

Кваліфікації:

- магістр освіти, викладач фізики, вчитель астрономії та інформатики;

- магістр освіти, викладач фізики, вчитель астрономії та математики.

104 Фізика та астрономія

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна, заочна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 4 місяці

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: фізика композитів; комп'ютерна астрономія

Кваліфікації:

- магістр фізики та астрономії, викладач фізики, вчитель астрономії та інформатики;

- магістр фізики та астрономії, викладач фізики, астрономії та інформатики.

104 Фізика та астрономія

Ступінь: магістр

Форма навчання: денна

Форма фінансування: бюджет; за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)

Термін навчання: 1 рік та 9 місяців

Перелік вступних іспитів:

1. Вступний екзамен з іноземної мови;

2. Вступне фахове випробування;

3. Додаткове вступне випробування (для осіб, що прагнуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" на основі ступеня "бакалавр", здобутого за іншою спеціальністю).

Спеціалізації: фізика композитів; навчання інформатики; навчання математики

 Кваліфікації:

- магістр фізики та астрономії, фізик, викладач фізики, вчитель інформатики;

- магістр фізики та астрономії, фізик, викладач фізики, вчитель астрономії та інформатики;

- магістр фізики та астрономії, фізик, викладач фізики, вчитель математики та інформатики.

 

Вартість навчання

- На 2017/2018 н.р.

- на 2018/2019 н.р.

Хочу навчатися на Фізико-математичному факультеті!

Заповніть форму, щоб бути в курсі останніх новин вступної кампанії на Фізико-математичного факультеті!

(Ваші дані не попадуть у треті руки і не будуть використовуватися для надсилання спаму)

Хочу навчатись на Фіз-маті!

Прізвище, ім'я, по-батькові:

Виберіть освітньо-кваліфікаційний рівень, який Ви хочете здобути:
Бакалавр
Бакалавр (на базі ОКР "Молодший спеціаліст")
Спеціаліст
Магістр

Вкажіть ваш контактний телефон (наприклад, "098-765-43-21"):

Вкажіть вашу електронну пошту (необов'язково):

Контакти:

01030, м. Київ,
вул.Пирогова, 9, каб. 460, 4 поверх (ст.м. Університет)
тел. (044)239-30-91
телефон Приймальної комісії:
(044)235-82-36
(044)239-30-17

   

Всього відвідувань

7603728

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ